بیمارستان شریعت رضوی با  وسعتی حدود  13500متر مربع  در تهران سر آسیاب مهرآباد جنوبی روبروی پایگاه یکم شکاری خیابان شهید عبداللهی قراردارد

افتتاح:   سال 1345 هجری شمسی             تعداد تخت مصوب: 110 تخت

تعداد تخت فعال: 97 تخت                                 

 

تعداد پرسنل                  

رسمی: 247                 مأمور:    16                    قراردادی:51       شرکتی :47

 

بخشهای بستری و اورژانس و ویژه:

Ccu  ـ اورژانس ـ قلب ـ داخلی ـ اطفال

 

درمانگاههای تخصصی:

شامل:  داخلی ـ قلب ـ اطفال ـ جراحی سرپایی ـ چشم ـ پوست ـ آندوسکوپی ـ تست ورزش ـ هولتر ـ اکوکاردیوگرافی ـ اسپیرومتری ـ تالاسمی ـ تزریقات

 

خدمات پاراکلینیک

آزمایشگاهی (بخشهای بیوشیمی ـ هورمون ـ نمونه گیری ـ هماتولوژی ـ ادرار ـ بانک خون ـ میکروب شناسی ـ سرولوژی ) رادیولوژی عکس رنگی و فلوروسکوپی شامل : (گرافیهای ساده ـ گرافی تک دندان و پانورکس OPG ـ کمر ـ شکم ـ IVP عکس رنگی کلیه ، باریم انما، گرافی مری با ماده حاجب  ، گرافی معده با ماده حاجب  ، گرافی دستگاه فوقانی با ماده حاجب، ترانزیت روده باریک  ـ سونوگرافی ـ سونوگرافی داپلر )

هولترمانیتوریگ ـ تست ورزش ـ اکوگاردیوگرافی ـ آندوسکوپی ـ رکتوسیگموئیدوسکوپی - کولونوسکوپی

 

درمانگاههای تابعه:

درمانگاه 17:

درمانگاه تخصصی :شامل ( اطفال پوست داخلی چشم دندانپزشکی اورژانس جراحی سرپائی )

پاراکلینیک : شامل ( رادیولوژی : گرافی ساده ، دندان ، کمر  

آزمایشگاه : بیوشیمی خون ، هورمون و هماتولوژی ، بیوشیمی ادرار ، میکروب شناسی ، انگل شناسی ، سرولوژی   داروخانه ECG مامائی زنان  )

 

درمانگاه 22: شامل : ( دندانپزشکی پزشک عمومی مغز و اعصاب پوست   مامائی - زنان)

 

درمانگاه 21 : شامل:(متخصص اطفال ، داخلی وعفونی- پزشک عمومی داروخانه- تزریقات و نوارنگاری )

آزمایشگاه : بخشهای بیوشیمی ـ نمونه گیری ـ هماتولوژی ـ ادرار ـ میکروب شناسی ـ سرولوژی

 

 

/ 0 نظر / 106 بازدید